REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH KANZAS. 
SZANOWNI PAŃSTWO, SERDECZNIE WITAMY W DOMKACH LETNISKOWYCH "KANZAS”. MAMY NADZIEJE ŻE ZA POMOCĄ PONIŻSZEGO REGULAMINU UDA NAM SIĘ ZAPEWNIĆ PAŃSTWU PEŁNE ZADOWOLENIE I JEDNOCZEŚNIE JEGO SPRAWNĄ ORGANIZACJĘ. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób nie zagrażających bezpieczeństwu innych osób, oraz do przestrzegania przepisów BHP i P-POŻ. Dzieci do lat 14-tu przebywają na terenie ośrodka tylko pod opieką dorosłych, a szczególnie na placu zabaw (regulamin placu zabaw). Dobę hotelową zaczynamy od godz. 14 a kończymy o godz. 10. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie 3 dni od momentu rezerwacji. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacje uznaje się za nieważną. Przekazanie domku i zdanie kluczy odbywa się w obecności personelu ośrodka. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego,kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych( w domkach i na terenie ośrodka) powstałych z jego winy. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie personelowi ośrodka. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na bieżąco. Zabrania się palenia tytoniu w domkach. Przebywanie osób 3 spoza ośrodka w domkach po 22 zabronione. Ośrodek nie odpowiada za uszkodzone mienie tj: parkujące samochody oraz pozostawione przedmioty wartościowe w domkach. W cenie pobytu wliczone jest: -pościel 
-parking
-woda
 Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem lub spadkiem ciśnienia wody,brakiem prądu. Przed opuszczeniem terenu ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, umyć naczynia, posprzątać teren wokół domków oraz wynieść śmieci do pojemników na śmieci. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 8.00 rano w dni powszednie, a w soboty i niedziele od 24.00 do 9.00. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji i posiadające aktualne szczepienia,oraz,że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom trzecim. Pies na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w domku i nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu w przypadku,gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi. ZA ZGUBIENIE KLUCZA OD DOMKU - OPŁATA 40 zł. Opłata klimatyczna według stawek Gminy Postomino. Cena usług świadczonych przez właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Kaucje za wynajęcie domku- 200zł do zwrotu w dniu wyjazdu po rozliczeniu opłaty a energię elektryczną 1kw-1zł. PŁACĄC AKCEPTUJĘ REGULAMIN
ZADATEK W MYŚL PRAWA HANDLOWEGO 
NIE PODLEGA ZWROTOWI

Za Lasem 64 76-107 Jarosławiec     jaroslawglawenda1@wp.pl     601 373 822