Za Lasem 64 76-107 Jarosławiec     jaroslawglawenda1@wp.pl     601 373 822